Technology-2082642_1280 Technology-2082642_1280
12 mei 2021

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 mei 2021. De rapportage van het onderzoek van ictnml.nl is hier te vinden.

ICT NML streeft er naar te voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG2.1 op niveau AA van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website: www.ictnml.nl

TG3
Kennisbank en nieuws van ICT NML
Meer actueel