Informatiesystemen

Placeholder for Visie-stap2Visie-stap2

Het gezamenlijk automatiseringsplatform biedt de mogelijkheid voor de deelnemers om samen te werken op het gebied van informatievoorziening. ICT NML kent haar deelnemers en de regio. Op basis van die kennis en via oplossingen vanuit de modernste vormen van communicatie- en informatietechnologie stelt ICT NML haar deelnemers in staat te excelleren door ze samen te brengen.

Indien de deelnemers van ICT NML overeenstemming bereiken over harmonisatie van (een deel van) het applicatielandschap kunnen ze dit realiseren op het gemeenschappelijke automatiseringsplatform. De strategische relatie met ICT NML en de regio wordt zodoende verder versterkt.

Op het gemeenschappelijke automatiseringsplatform wordt een gemeenschappelijk GEO-platform geëxploiteerd voor de deelnemers van de GEO-samenwerking. Deelnemers vinden elkaar en harmonisatie van applicaties heeft plaatsgevonden.