Programma ICT NML 2.0

Stap voor stap werken wij naar een solide basis

ICT NML is primair verantwoordelijk voor ICT Beheer en ICT Onderhoud. Om te zorgen dat de u als overheid volop profiteert van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden is er gekozen om vernieuwingen projectmatig te organiseren. Zo garanderen we u optimale dagelijkse dienstverlening en ICT gebruik én zijn we in staat om gezamenlijk te vernieuwen.

VERNIEUWINGSPROGRAMMA
ICT NML 2.0 is lopende vernieuwingsprogramma, gericht op harmonisering van de infrastructuur van de deelnemende partners, een verhoogd niveau van informatiebeveiliging, synergievoordelen en een bredere dienstverlening.

In 2017 zijn we gestart met de samenwerking vanuit de wensen en behoeften van de founding partners Nederweert, Roermond, Venlo en Weert. Doel is om in het eerste kwartaal van 2020 het complete verbeterprogramma ICT NML 2.0 gerealiseerd te hebben. ICT NML 2.0 omvat 9 projecten met daarbinnen 27 deelprojecten.

Het programma bestaat uit de volgende (deel)projecten:

Deelprojecten Communicatiekalender

Testomgeving

Het doel van dit project is het creëren van een centrale, uniforme test- en acceptatieomgeving. De nieuwe omgeving is identiek aan de werkelijkheid waardoor alles vooraf gestructureerd en uitvoerend getest kan worden, zodat bij implementatie geen onverwachte fouten (bugs) optreden. Om de nieuwe testomgeving te realiseren is nieuwe hardware nodig: een zogenaam high performance storage platform.
Naast het creëren van een nieuwe testomgeving draagt dit project ook bij aan het creëren van een nieuwe back-up methode. Het grootste voordeel van deze nieuwe back-up methode is de kortere doorlooptijd die nodig is voor het maken van de back-up.

Afgerond
Servers Upgrade rekenkracht
Implementatie
Storage Moderne hardware met meer capaciteit en snelheid
Implementatie
Back-up Verkorten doorlooptijd van de backup en restore
Implementatie
Testomgeving Het doel van dit project is het creëren van een...

Identity Management

Identity Management

Afgerond
Office365 koppeling Technische koppeling met de Microsoft O365omgeving ten einde het kunnen...
Afgerond
SelfService Password Wachtwoorden wijzigen zonder tussenkomstvan de ICT NML Helpdesk
Implementatie
ID & Acces Management In controle komen van de levenscyclus vangebruikersaccounts
Implementatie
AD Herinrichting Uniformeren en standaardiseren van de inrichting van de Microsoft omgevingen

Nieuw werkplek

  • Onder dit project vallen de deelprojecten:
    - Mobile Device Management
    - Fysieke werkplek
    - Virtuele werkplek

    Het gaat om het moderniseren van de werkplekken tot toekomstbestendige werkplekken en de mogelijkheid om applicaties aan te bieden op diverse apparaten. Daarnaast wordt er een basis image ontwikkeld dat voor alle partners en gebruikers gelijk is, zodat het beheer efficiënt en overzichtelijk wordt en er minder kosten zijn voor het onderhouden van de systemen.
In opbouw
Mob. device management Nieuw platform voor aanbieden applicaties opdiverse apparaten.
Implementatie
Fysieke werkplek Moderniseren van een gestandaardiseerdewerkplek
Implementatie
Virtuele Werkplek Moderniseren van een gevirtualiseerdegestandaardiseerde werkplek

Security Operation Center

Security Operation Center

Afgerond
Firewall Opschonen en doorontwikkelen firewall oplossing
Implementatie
Twee-factor authenticatie Vervangen en verbeteren van de beveiligdetoegang tot de werkplek
Afgerond
AntiVirus Vervangen en verbeteren van de anti-virus oplossing
Implementatie
Monitoring Uniforme oplossing voor het monitoren vanonze gehele ICT omgeving
Implementatie
Security monitoring Uniforme oplossing voor het identificeren van mogelijk security incidenten
Implementatie
Netwerkbeveiliging Device herkenning en selectieve toegangsverlening van fysieke aangesloten apparatuur
In opbouw
Web application firewall Toevoegen van een extra veiligheidslaag op extern benaderbare applicaties
In opbouw
Anti spam Vervangen en verbeteren van de anti-spam oplossing
Implementatie
Patchmanagement Het updaten van werkplekken en servers automatiseren

Mail

Dit deelproject is bedoeld om een geschikte vervanger te kiezen voor Exchange. Hierbij is het uitgangspunt: een moderne, veilige én toekomstbestendige mailoplossing. Onderzocht zijn Exchange Online en Exchange Server ’16.

Gepland
technische toets in vorm van PoC om te achterhalen of technische en functionele wensen en eisen mogelijk zijn en hoe deze passen in onze architectuur.

Implementatie
Mail Moderne, veilige en toekomstbestendige mailoplossing.

ICT NML Tenant

Dit deelproject richt zich op het creëren van een uniforme werkplek van medewerkers van ICT NML. Momenteel werken de medewerkers nog vanuit een specifieke gemeente. De nieuwe uniforme werkplek zorgt ervoor dat alle medewerkers inzetbaar zijn voor alle partners. Hiermee wordt ICT NML en de ondersteuning van de gemeentelijke infrastructuur minder kwetsbaar.
Partners merken nauwelijks iets van deze overgang. Het enige aspect dat zichtbaar wijzigt is het mailadres. Na de implementatie van de uniforme ICT NML werkplek krijgen de medewerkers namelijk ook een emailadres met de extensie @ictnml.nl.

Afgerond
ICT NML Tenant Uniforme werkplek voor ICT NML medewerkers

BIG compliancy

•Informatiebeveiliging
•Hacker in a box

Afgerond
Informatiebeveiliging Voldoen aan de wettelijke richtlijnen op gebiedvan informatie beveiliging, zoals...
Afgerond
Hacker in a box Scannen van onze omgevingen van binnenuitop bekende veiligheidsrisico’s

Microsegmentatie&Netwerk

Microsegmentatie & Netwerk

In opbouw
Microsegmentatie Netwerk virtualisatie wordt toegepast om het beveiligingsniveau te verhogen en...
Afgerond
Netwerk Optimaliseren van de datacommunicatie

Automatiseren Werkprocessen

Geautomatiseerd uitvoeren van werkprocessen

In opbouw
Automatiseren werkprocessen Geautomatiseerd uitvoeren van werkprocessen