Placeholder for Dell apex subscription ondertekeningDell apex subscription ondertekening

ICT NML kiest voor Dell Apex Subscription

Recent tekenden Joost Poulissen namens ICT NML, Patrick van der Vliet (HET IT) en Sander Kooistra (DELL) de samenwerkingsovereenkomst met HET IT en Dell Technologies voor de implementatie van Dell Technologies Apex Subscription. Deze flexibele en schaalbare back-upoplossing stelt ICT NML in staat om kostenefficiënt te werken en om medewerkers en gebruikers van de aangesloten gemeenten veiliger gebruik te laten maken van de IT omgeving en cloud-diensten. Een mooie stap die bijdraagt aan de groei en efficiëntie van onze opdrachtgevers.