ICT voor lokale overheden in noord- en midden Limburg

ICT NML is een samenwerkingsverband van gemeenten in Noord- en Midden Limburg. ICT NML verzorgt voor de aangesloten partners het ICT-beheer, ICT-onderhoud en faciliteert bij automatiseringsvraagstukken. Wij streven naar uniforme werkprocessen, eenduidige dienstverlening en de vorming van een regieorganisatie. ICT NML is een organisatie waar vernieuwing en verandering een constante factor is.

Samenwerken voor synergie, meer flexibiliteit, efficiency en veiligheid

Digitalisering van de samenleving verandert het werk, qua inhoud en qua vorm. Om hier invulling aan te geven is een gedegen fundament gebouwd dat in eerste instantie bestaat uit een ICT-infrastructuur, ook wel automatisering (A) genoemd. Dit fundament kan diverse informatiesystemen (I) ondersteunen. Dit kan iedere deelnemer voor zich doen of in gezamenlijkheid, al dan niet gezamenlijk met ketenpartners. Uiteindelijk is er ruimte om samen op te trekken en kunnen onderdelen van de dienstverlening (D) landen in de regionale samenwerking. Dit leidt tot excellente regionale dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Bij ICT NML bent u deelnemer aan samenwerking in de regio, gezamenlijk werken we aan een optimale ICT-ontwikkeling waarbij kostenbeheersing en efficiency voorop staan.